Aktie Tele2-aktien var under press på torsdagsförmiddagen, under avsaknad av några direkta nyheter kring bolaget.

Enligt analytiker som Nyhetsbyrån Direkt varit i kontakt med har Tele2 i dagarna haft några sedvanliga kvartalssamtal med analytikerkåren.

Inget särskilt har hänt kring bolaget, men samtalen kan ha lett till att någon analytiker har antagit en mer negativ syn på bolaget inför det fjärde kvartalet, resonerar en analytiker som Nyhetsbyrån Direkt varit i kontakt med.

Vid 12-tiden var Tele2 ned 4,1 procent och Telia hade samtidigt gått ned 0,7 procent. I sektorn i Helsingfors var Elisa ned 1,6 procent medan Telenor handlades till oförändrad nivå i Oslo.