Tele2 ännu mera kassako

Publicerad 2013-04-18 11:26

Rapportkommentar Det nya Tele2 utan Ryssland är långt ifrån 90-talets kursraket. Nu framstår aktien som en allt tröttare men samtidigt fetare kassako.

I februari skrev vi efter bokslutet att det var ett långsiktigt läge i Tele2. Sedan dess har verksamheten i Ryssland sålts och som vi hoppats har aktien studsat upp lite grann. Rapporten för första kvartalet visar att det bara är Kazakstan av kvarvarande länder som växer snabbt. Dessutom krymper fast bredband och fast telefoni till förmån för mobilt.

Utan valutaförändringar och engångspostar steg Tele2:s försäljning med 0,2 procent under kvartalet. Det är inget som imponerar, vilket inte det tillväxtmålet fram till 2015 på 5-7 procent gör heller. Målet för vinsten före avskrivingar, finansnetto och skatt är att den samtidigt ska växa med 10-12 procent, vilket däremot är bättre.

Kanske ger det en föraning om Tele2 framöver. Gnet ska leda till vinstökningar mer än intäktstillväxt. Det är inte nödvändigtvis fel, men det nya Tele2 utan Ryssland är ännu längre från den utmanande tillväxtraketen man var 1990-talet och åren därefter. Numera framstår Tele2 än mer som en allt tröttare men fetare kassako.

Förutom ordinarie utdelning på 7,10 kr per aktie ska även 28 kr per aktie från den ryska pengapåsen delas ut. Det motsvarar 33 procent i direktavkastning just nu – snacka om kassako. När utdelning har tagits och aktien fallit med de 35 kronorna som delats ut är det upp till bevis för Tele2.

Branschens marginalpress och strukturförändringar ska pareras med omvandlingsvilja och ett kostnadstrimmande fotarbete. Tele2 har rimliga förutsättningar att lyckas med det under de kommande åren, men något stort kurslyft är svårt att se i nuläget.