Rapport Swecos resultat och omsättning var båda högre än vad analytikerna väntat sig. 

Sweco redovisar ett rörelseresultat om 361 miljoner kronor (260).

Analytiker trodde i snitt på 340 inför rapporten, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 4.623 miljoner kronor (4.078), motsvarande en organiskt tillväxt på 6 procent justerat för kalendereffekt. Analytiker trodde i snitt på 4.582 miljoner.

Rörelsemarginalen landade därmed på 7,8 procent (6,4). Snittestimatet låg på 7,4 procent.

Ebita-resultatet blev 384 miljoner kronor (263), motsvarande en marginal på 8,3 procent (6,5). Snittestimatet var 354 miljoner kronor enligt Infront Data.

Resultat efter skatt uppgick till 249 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (169), att ställa mot förväntade 241 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 2:12 kronor (1:43). Förväntningarna var 2:05 kronor per aktie.

Debiteringsgraden blev 73,6 procent i kvartalet, ned från 74,8 procent andra kvartalet i år och från 73,7 tredje kvartalet i fjol.