Tbd30 köper danskt bolag för 84 miljoner kronor

Publicerad 2022-09-16 09:14

Aktie Tbd30 förvärvar Greenpipe, ett danskt bolag huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining i Köpenhamnsregionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Greenpipe förväntas 2022 växa med 45 procent jämfört med 2021 och omsätta cirka 65 miljoner kronor. För 2022 förväntas en ebita-marginal om cirka 20 procent.

Utöver den initiala köpeskillingen om knappt 84 miljoner kronor, som utgör merparten och där del avses återinvesteras i Tbd30-aktier, kan en tilläggsköpeskilling baserad på förbestämda resultatmål tillkomma efter utgången av 2024. Förvärvet av Greenpipe beräknas slutföras omkring den 30 september och förväntas bidra till Tbd30:s vinst per aktie för innevarande år.