Tänk på detta när du köper ETF:er

Publicerad 2012-03-19 09:44

Fakta En börshandlad fond, ETF eller exchange traded fund, är en fond som handlas i realtid på börsen på samma sätt som en aktie. Fonden följer utvecklingen av ett marknadsindex.  Förvaltningsavgiften är låg, men du betalar courtage precis som vid aktieköp. Men innan du trycker på köpknappen finns det några frågor som du bör ställa.

Vilket index följer din ETF?

För att vara säker på att du får den exponering du söker måste du veta vilket index din ETF skuggar och vad det innehåller. Till exempel innehåller Euro Stoxx 50 från Deutsche Bank de 50 största aktierna från tolv euroländer. Samtidigt följer Dow Jones Euro Stoxx 50 de 50 största aktierna i 18 europeiska länder, även Sverige.

Är det verkligen en fond?

Många aktörer kallar alla börshandlade produkter för ETF:er, men det är viktigt att veta om din investering verkligen faller under fondlagstiftningen. Fonders tillgångar ligger hos ett utomstående förvaringsinstitut och ska vara säkra även vid en konkurs.

Vissa börshandlade produkter får inte kallas fonder eftersom de inte har tillräckligt stor riskspridning. De investerar kanske bara i en enda råvara eller på en mycket begränsad marknad. Rent formellt är de ofta utformade som certifikat, vilket är mer osäkert för dig som sparare. Vissa certifikat har fysiska tillgångar som säkerhet, medan andra har en garant bakom sig som kan gå i konkurs.

Köper fonden det du tror?

Amerikanska bolag, som Ishares och Vanguard, har nästan bara fysiska ETF:er. Sådana äger sina innehav i praktiken. Det är enkelt att ta reda på vad en fysisk ETF innehåller och den har ingen eller begränsad motpartsrisk.

Europeiska bolag, som Deutsche Bank och Spotr, säljer oftast syntetiska ETF:er. De investerar i derivat utställda av en bank som åtar sig att leverera samma avkastning som ett visst index. Som sparare köper du alltså själva utvecklingen, inte de fysiska värdepapperen.

Det är viktigt att ta reda på vem som har ställt ut derivaten. Om emittenten går i konkurs kan de nämligen bli värdelösa. Svenska Xact Fonder använder sig av båda modellerna. Xact OMXS30 äger sina innehav rent fysiskt medan hävstångsfonderna och Xact Råvaror skapar sin exponering genom derivat som Handelsbanken står bakom.

Vad kostar fonden?

Fonderna redovisar TKA som är den totala förvaltningskostnaden. Den genomsnittliga kostnaden ligger på 0,17 procent för ETF:er som investerar på räntemarknaden och 0,40 procent för aktierelaterade ETF:er. Du bör också ha koll på spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs eftersom den skiljer sig åt mellan olika produkter och fondbolag.  Acceptera inte en spread som överstiger 1 procent.

Lämnar fonden utdelning?

De flesta ETF:er lämnar utdelning en gång om året. Ränte-ETF:er kan lämna utdelning varje månad. Ofta får du en kontantinbetalning direkt på det konto du har uppgett, men det hela beror på hur avtalet med din mäklare ser ut.

Hur stor blir skatten?

Fråga din mäklare hur skatten beräknas när du handlar ETF:er på börser runt om i världen. Det finns flera nivåer av beskattning för investeringar i börshandlade fonder: skatt på investeringarna, skatt på fonden i dess hemland och för den enskilda spararen.