TANGIAMO TOUCH: RÖRELSERESULTAT -5,2 MLN KR 3 KV

2022-11-24 08:43:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Tangiamo Touch, som arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom gaming, redovisar ett rörelseresultat på -5,2 miljoner kronor (-1,5) för det tredje kvartalet 2022.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (3,1).

Gällande rörelseresultatet skriver vd Chris Steele: "Vi är naturligtvis inte nöjda med dessa siffror, och vi vidtar de åtgärder som krävs för att bygga en bättre verksamhet trots det svåra globala ekonomiska klimatet."

I kvartalet har bolaget gjort en riktad nyemission tänkt att stärka balansräkningen genom att minska bolagets nettoskuld, vilket enligt vd:n "ger bolaget mer finansiell flexibilitet för att kunna verka med tillräckliga resurser för att genomföra vår strategi."Direkt-SE