Foto: Magnus Gustavsson /PA
Börsguiden
Kommentar: Extrautdelning kan vänta i uppköpskandidaten