Börsguiden
Autoliv presterade något sämre än väntat