Taggar: Återköp

Börsguiden
Starkt resultat av Vestas
Foto: istockphoto
Börsguiden
Fingerprint har inlett återköp av aktier