Ta rygg på danska jättar

Publicerad 2014-03-04 17:03

Aktietips Tre tungviktare på Köpenhamnsbörsen stämplas med köp av Sydbanks aktieexpert.

Danska magasinet Penge & Privatøkonomi rapporterar om tre köpkandidater på Köpenhamnsbörsen. Aktietipsen kommer från Bjørn Schwarz, som är aktieanalyschef på Sydbank.

Läkemedelsjätten Novo Nordisk är en av världens största aktörer inom behandling av diabetes, och tjänar därmed på det växande antalet diabetiker. 2014 väntas bli ett år med stark tillväxt, som drivs av bolagets insulinportfölj. Diabetespreparatet Victoza väntas bidra till tillväxten efter att ha fått grönt ljus från såväl europeiska som amerikanska läkemedelsmyndigheter. Andra preparat som står på tur för godkännande utgör triggers för aktien.

Carlsberg genomför just nu ett omfattande effektiviseringsprogram som ska öka lönsamheten för bryggerikoncernen. Det har dock inte återspeglats i aktiekursen och inte heller det faktum att råvarupriserna faller. I Nord- och Västeuropa är möjligheterna till tillväxt begränsade, men de är desto större i Ryssland, Östeuropa och Asien. Exponering mot växande marknader som Kina och Vietnam ger goda förutsättningar för tillväxt framöver.

Danmarks största bank, Danske Bank, anses vara på rätt väg efter krisåren. Effektiviseringar och besparingsprogram i kombination med lägre nedskrivningar kommer sannolikt märkas på sista resultatraden i år. En uppjustering av bankens kreditbetyg skulle samtidigt bidra positivt till intjäningen. I takt med att lönsamheten ökar kan banken dela ut mer till aktieägarna.