Bolag som tillverkar pappersförpackningar och färger kan bli vinnare framöver.

Placera Det höga oljepriset må bestå en tid till men den långsiktiga trenden är nedåt. Det menar portföljförvaltaren Shinwoo Kim på T.Rowe Price som därför undviker oljebolag på börsen. Inte heller gruvsektorn lockar men desto mer intressant är pappers- och specialkemisektorerna.

”Uppgången i oljepriset har gett bränsle åt de börsnoterade energibolagen men också lyft inflationen. Det finns fortsatt en viss uppsida i oljepriset under de kommande kvartalen men vår tro på en kommande björnmarknad på längre sikt är intakt”, skriver Kim.

Det höga oljepriset har nu gjort att marknadsaktörer ser det som lönsamt att öka produktionen.

”I år har återhämtningen i oljeproduktionen inte hunnit med den kraftigt ökade efterfrågan i spåren av återöppning efter pandemin. Det har fått oljepriset att stiga så pass att energibolagen nu borde kunna öka produktionen”, skriver Kim.

Det är dock något som tar tid men balanseringen mellan utbud och efterfrågesidan bör ge lägre oljepriser under andra halvan av 2022.

”Med tanke på de högt värderade aktierna i råvarusektorn och de höga råvarupriserna så är vi försiktiga i vår exponering mot olje- och gasproducenter. Å andra sidan ser vi desto mer attraktiva möjligheter i sektorer som kemi- och pappersförpackningar”, skriver Kim.

När det gäller förpackningar så ser Kim att det under de närmaste tre till fem åren finns möjligheten till en rejäl skjuts uppåt för pappersförpackningsindustrin, då nu allt fler e-handlare ersätter plast med kartongpapper.

Till skillnad mot energisektorn har förpackningsindustrin möjligheter att successivt höja sina priser, och även traditionella pappersindustrier har börjat ställa om produktionen till kartong, och lyckats göra det till rimliga priser.

I den nära framtiden väntar därför potentiella vinster och högre marginaler för de ledande bolagen i denna bransch, i takt med att priserna höjs då efterfrågan fortsätter att öka, vilket även e-handeln gör.

När det gäller bolag som tillverkar specialkemikalier brukar dessa gynnas av lägre råvarupriser. På längre sikt ser därför T.Rowe Price attraktiva möjligheter i bland annat färgtillverkare och företag som tillverkar andra beläggningprodukter. De bästa bolagen här har historiskt sett lyckats försvara sina marginaler genom att klara av att höja priserna till slutkunderna när så har krävts, konstaterar Shinwoo Kim.