SYSTEMAIR: PENSER ACCESS HÖJER MOTIVERAT VÄRDE TILL 265-270 KR

2021-06-16 10:29:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Penser Access höjer sitt motiverade värde för Systemair till 265-270 kronor, från tidigare 220-225 kronor.

Det framgår av en uppdragsanalys.

Höjningen sker mot bakgrund av stärkta ebit-estimat för kommande två år samt en förstärkt långsiktig tillväxtprofil, heter det.

Aktien hade stigit 1,9 procent till 321 kronor efter en dryg timmes handel på onsdagen.Direkt-SE