Ventilationsbolaget dyker på börsen

Publicerad 2018-03-15 09:30

Rapport Ventilationsföretaget Systemairs aktie faller tungt på börsen efter en rapport som var betydligt svagare än väntat.

Systemair redovisar ett rörelseresultat om 67,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 113 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 1.773 miljoner kronor (1.715), mot förväntade 1.809 miljoner, och den rapporterade rörelsemarginalen blev därmed 3,8 procent. Väntat var en marginal på 6,2 procent.

Justerat för engångskostnader på 20,6 miljoner kronor som bolaget redovisar – väntat var 1 miljon – uppgick rörelseresultatet till 88,3 miljoner kronor (120), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 5,0 procent (7,0) mot väntade 6,3 procent.

Resultat före skatt var 52,8 miljoner kronor. Väntat var 108 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 41,6 miljoner kronor. Här väntades 75,2 miljoner. Per aktie blev resultatet 0:80 kronor. SME-prognosen löd på 1:45 kronor per aktie.

En kvart efter börsöppning handlades aktien ner närmare 16 procent. Följ utvecklingen här nedanför.

{Chart}