SYNSAM: EBITDA-RESULTATET BLEV 293 MLN KR 1 KV

2022-05-11 07:33:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optikkedjan Synsam redovisar ett ebitda-resultat på 293 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (239).

Ebitda-marginalen blev 24,4 procent (22,8).

Ebita-resultatet uppgick till 178 miljoner kronor (143).

Rörelseresultatet (ebit) blev 142 miljoner kronor (107).

Nettoomsättningen uppgick till 1.186 miljoner kronor (1.034). Den organiska tillväxten uppgick till 12,3 procent (17,3).

Bruttomarginalen blev 79,3 procent (76,2).

Resultat efter skatt blev 99 miljoner kronor (-12) och resultatet per aktie uppgick till 0:66 kronor (0:17).Direkt-SE