SYNSAM: ABONNEMANGSAFFÄR VÄXTE 18% 1 KV

2022-05-11 07:59:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Synsam rapporterade en omsättningsökning om 15 procent under det första kvartalet med en organisk tillväxt på 12,3 procent (17,3).

"Det stärker oss i vår övertygelse om att vi fortsättningsvis lyckas skapa ett attraktivt kunderbjudande som tilltalar konsumenten och som bidrar till att koncernen flyttar fram sin marknadsposition i Norden", skriver vd Håkan Lundstedt.

Han skriver vidare att potentialen för en ökad butikspenetration bedöms som god och under det första kvartalet 2022 öppnades 9 nya butiker i koncernen vilket innebär att den ökade etableringstakten som inleddes i det fjärde kvartalet 2021 har bibehållits.

"Expansionsmöjligheterna på den finska marknaden har varit särskilt gynnsamma vilket har bidragit till att sex nya butiker har etablerats i det första kvartalet 2022 från den bas om 37 butiker som fanns vid utgången av 2021", skriver Håkan Lundstedt.

Synsams målsättning att inom en treårsperiod öppna 90 nya egna butiker ligger fast och bedömningen är att 9-12 butiker kommer att öppnas under det andra kvartalet 2022.

Omsättningen för Synsams abonnemangsaffär för glasögon, Synsam Lifestyle, ökade med 18 procent i det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och vid kvartalets slut fanns cirka 419.000 aktiva kunder i Synsam Lifestyle.Direkt-SE