SYNCRO GROUP: UNDERSÖKER RIKTAD EMISSION OM 1,8 MLN KR

2022-04-04 19:48:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Syncro Group meddelar att 84,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 B tecknades till en teckningskurs om 0:55 kronor. Bolaget tillförs därmed cirka 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. För att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna avser Syncro Group att undersöka möjligheterna att genomföra en riktad emission om maximalt cirka 1,8 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.Direkt-SE