SYNCRO GROUP: ORGANISK TILLVÄXT 73% 3 KV

2022-11-30 15:38:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Syncros nettoomsättning uppgick till 45,9 miljoner kronor (19,6) i tredje kvartalet 2022, en ökning med 134 procent mot i fjol. Den organiska tillväxten var samtidigt 73 procent.

Rörelseresultat före avskrivningar, mätt som ebitda, för den operativa verksamheten uppgick till -2,9 miljoner kronor (-1,8).

"I detta svåra marknadsklimat är Syncro mycket väl positionerat. Vårt fokus ligger på influencer marketing, som trots lågkonjunktur förväntas växa med 47 procent globalt under 2023, och på frilansmarknaden som ökar lavinartat när personal friställs i rask takt. Syncro drar nytta både av marknadsläget och av dessa trender", kommenterar vd Ebbe Damm i rapporten.Direkt-SE