SYNCRO GROUP: ÖKAD NETTOOMSÄTTNING MEN FÖRSÄMRAT RESULTAT 2 KV

2022-08-30 08:15:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Syncro Group redovisar en nettoomsättning på 49,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (21,0) och ett ebitda-resultat om -8,5 miljoner kronor (-1,9).

Nettoresultatet kom in på -14,9 miljoner kronor (-7,1).



Direkt-SE