SYNCRO GROUP: GENOMFÖRT RIKTAD EMISSION OM 1,8 MLN KR (NY)

2022-04-04 22:51:20

(Tillägg: bolaget har genomfört den riktade emissionen, ändrar på flera ställen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Syncro Group meddelar att 84,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 B tecknades till en teckningskurs om 0:55 kronor. Bolaget tillförs därmed cirka 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna genomförde även Syncro Group en riktad emission om cirka 1,8 miljoner kronor. Teckningskursen var även här 0:55 kronor. Aktien avslutade måndagens handel vid 0:64 kronor.Direkt-SE