SYNCRO GROUP: BETALAR TILLÄGGSKÖPESKILLING FÖR WE ARE CUBE

2022-07-08 18:31:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Syncro Group har erlagt en tilläggsköpeskilling om drygt 11 miljoner kronor för förvärvet av We Are Cube.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tilläggsköpeskillingen betalas genom nyemitterade B-aktier i Syncro Group till kursen 1:55 kr, i enlighet med förvärvsavtalet, motsvarande en utspädning om 2,6 procent.

I samband med förvärvet av We Are Cube, som offentliggjordes i november 2021, meddelades att en tilläggsköpeskilling kunde bli aktuell om nettoomsättningen i bolaget för 2021 översteg 75 miljoner kronor kombinerat med ett positivt rörelseresultat, formulerat som ebitda. Tilläggsköpeskillingen skulle då uppgå till 1,25 miljoner kronor för varje miljontal kronor över 75 miljoner.Direkt-SE