SYNCRO GROUP: AKSONIUM HAR ÖKAT TILL 5,1% VIA TECKNINGSOPTIONER

2022-04-06 13:38:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aksonium och dess ägare Markku Mäkinen har ökat sitt innehav i Spotlight-noterade Syncro Group till 5,1 procent av kapitalet till följd av nyttjande av teckningsoptioner.

Det framgår av ett pressmeddelande från Syncro Group.

Innan optionsteckningen uppgick Aksoniums ägande i Syncro Group till 4,9 procent av kapitalet.

Det övergripande utfallet av teckningsoptionerna meddelades av bolaget i tisdags. Närmare 85 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 B tecknades till en teckningskurs om 0:55 kronor, vilket tillförde bolaget 9,7 miljoner kronor.Direkt-SE