SYDSVENSKA HEM: DRIFTNETTOT ÖKADE TILL 11,3 MLN KR 1 KV (7,4)

2022-05-31 13:20:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ett driftnetto på 11,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (7,4).

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,2 miljoner kronor (3,4).

Hyresintäkterna summerades till 20,1 miljoner kronor (11,6).

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 6,3 miljoner kronor (-2,8). Nettoresultatet låg på 10,8 miljoner kronor (-2,8), motsvarande 2:00 kronor per aktie (-1:17).

"Efter att under förgående år tagit beslut om att transformera Sydsvenska Hem till ett fastighetsbolag med fokus på ökat förvaltningsresultat och långsiktigt värdeskapande kan det konstateras att vi redovisar ett ökat resultat på alla nivåer i resultaträkningen", skriver vd Gustav Adielsson i delårsrapporten.Direkt-SE