SYDSVENSKA HEM: DRIFTNETTOT BLEV 13,9 MLN KR 3 KV

2021-11-29 13:10:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsfastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ett driftnetto på 13,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (7,8).

Hyresintäkterna landade på 19,5 miljoner kronor (11,0).

Periodens resultat uppgick till 22,0 miljoner kronor (3,7).

Resultatet belastades med extraordinära kostnader hänförliga till avslutande av managementavtal om 5,7 miljoner kronor (0).

Under perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 24,0 miljoner kronor (0,2).Direkt-SE