Aktie Swedish Stirling har beslutat om likvidation. Det framgår av kommunikén från fortsättningen av den extra bolagsstämman som bolaget höll på torsdagen, en fortsättning på extrastämman som startades den 20 mars.

”Styrelsens preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att vara mycket begränsad eller kan komma att helt utebli. Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning”, skriver styrelsen i kommunikén.

Bakgrund är att First North-listade Swedish Stirlings styrelsen den 19 februari föreslog frivillig likvidation av bolaget eftersom den ansåg att det inte fanns tillräckliga förutsättningar för fortsatt verksamhet. Kontrollbalansräkning upprättades, vd sades upp. I måndags kom ett uppköpsbud från Texel Energi, ett bud som styrelsen på torsdagen avvisade med hänvisning till att bolagets finansiella situation inte medger drift under den budperiod som Texel angett.