Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-10-27 08:00:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (https://www.sobi.com/sv) (Sobi®) publicerade idag delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Juli-september 2022
  • Rörelsens intäkter 3 999 MSEK (3 761), +6 procent, -6 procent vid fasta växelkurser (CER)1
  • Intäkterna inom Haematology 2 619 MSEK (2 291), +3 procent vid CER varav Elocta®
1 041 MSEK (1 035), -5 procent vid CER; Alprolix® 464 MSEK (430), +2 procent vid CER; Doptelet® 543 MSEK (400), +12 procent vid CER och Aspaveli®/Empaveli™ 49 MSEK (-)
  • Intäkterna inom Immunology 1 070 MSEK (1 144), -22 procent vid CER varav Kineret® 542 MSEK (516), -10 procent vid CER; Synagis® 327 MSEK (374), -30 procent vid CER och Gamifant® 202 MSEK (255), -36 procent vid CER
  • EBITA1 1 241 MSEK (1 166); EBITA-marginal1 31 procent (31). EBIT 699 MSEK (708)
  • Resultat per aktie (EPS) före utspädning 1,52 SEK (1,60). Kassaflödet från den löpande verksamheten 780 MSEK (257)
Januari-september 2022
  • Rörelsens intäkter 12 800 MSEK (10 633), +20 procent, +9 procent vid CER
  • Intäkterna inom Haematology 7 806 MSEK (6 294), +14 procent vid CER varav Elocta

3 173 MSEK (2 896), +5 procent vid CER; Alprolix 1 351 MSEK (1 281), oförändrad vid CER; Doptelet 1 754 MSEK (810), +85 procent vid CER och Aspaveli/Empaveli
91 MSEK (-)

  • Intäkterna inom Immunology 4 036 MSEK (3 450), +3 procent vid CER varav Kineret
1 731 MSEK (1 608), -4 procent vid CER; Synagis 1 652 MSEK (1 286), +12 procent vid CER och Gamifant 653 MSEK (556), oförändrat vid CER
  • EBITA 3 475 MSEK (3 572); EBITA-marginal 27 procent (34) inklusive jämförelsestörande poster (IAC)2 om -675 MSEK. Exklusive IAC uppgick justerad EBITA1 till 4 150 MSEK motsvarande en justerad EBITA-marginal1 om 32 procent (34).
EBIT 1 897 MSEK (2 208); justerad EBIT1 2 572 MSEK (2 208)
  • Resultat per aktie (EPS) före utspädning 4,24 SEK (4,87); EPS justerat1 före utspädning 6,08 SEK (4,87). Kassaflödet från den löpande verksamheten 2 767 MSEK (3 349)
Utsikter för 2022 oförändrad

Finansiell översikt

[image]

Investare, finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens på engelska, med presentation av resultatet och frågestund, klockan 13:00.

Presentationen kan följas direkt här (https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=752823DF-6FB7-492C-87A0-55BF3BC8E91E), eller i efterhand på sobi.com (https://www.sobi.com/sv/investerare). Bilderna kommer att finnas tillgängliga på sobi.com (https://www.sobi.com/sv/investerare) före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

Sverige: +46 8 505 583 73

UK: +44 3333 009 262

US: +1 646 722 4957

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi skapar hållbar tillgång till innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och sysselsätter cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. 2021 uppgick Sobis totala intäkter till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com (https://www.sobi.com/sv), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontakt

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.00 CEST.

Thomas Kudsk Larsen

Head of Communication and Investor Relations

Cision