Aktie Att Swedish Match knoppar av sin cigarrdel kommer att leda till mer resurser för bolagets säljkår inom rökfria produkter i USA. Det säger vd Lars Dahlgren i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt där han även bemöter påståendet att avknoppningen görs för att en försäljning av cigarrerna misslyckats.

Cigarrverksamheten, som bedrivs i USA, ska knoppas av till aktieägarna och Swedish Match förbereder en notering av cigarrdelen på en aktiebörs i USA. Separationen förväntas vara klar tidigast under andra halvåret 2022.

Det känns som att ni går ut med avknoppningsplanerna ganska långt i förväg. Det är ganska långa ledtider.

”Det är det. Men man kan hitta exempel på både och, att det är nästan klart med några månaders varsel och sådant med långa ledtider. Vi valde de senare framför allt av rent praktiska skäl, då det är väldigt mycket förberedelser”, säger Lars Dahlgren.

Ett annat motiv till offentliggörandet av planerna var risken för läckor.

”Vi behöver involvera en så pass stor del av organisationen, och till viss del externa rådgivare, så vi bedömde att det skulle bli enklare att arbeta och att det skulle finnas läckagerisk med att gå för långt i förberedelserna utan att informera marknaden”, säger vd:n.

Är det optimalt för delar av aktieägarskaran att få ett innehav i ett USA-noterat bolag?

”Det är en relevant fråga och det är en av de detaljer man får titta på noga. Det är klart att det är ambitionen att det här ska vara bra för intressen över hela aktieägarbasen. Vi har inte kommit dit i analysen, men vi har lyft frågan om man kan göra det extra smidigt på något sätt om det finns aktieägare som inte vill få det utdelade bolaget utan i stället sälja av”, säger Lars Dahlgren.

Vad kan ni göra för att underlätta för de aktieägare som inte vill äga ett USA-noterat bolag?

”Vi kommer att ha den diskussionen med vår finansiella rådgivare, men jag kan inte göra en utfästelse om att vi kommer att landa i något konkret förslag”.

Att cigarrerna knoppas av och inte säljs uppfattas av vissa som ett tecken på att Swedish Match inte lyckats hitta någon köpare. Bland annat citerar Dagens industri en analytiker som menar att bolaget troligen försökt sälja cigarrerna, men misslyckats.

”Det är klart att man tittar på olika möjligheter. Men det är en hypotes jag inte skriver under på. Vi har gjort en gedigen analys och kommit fram till att en avknoppning är ett attraktivt spår som vi avser fullfölja utifrån ett aktieägarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv”, kommenterar vd:n och tillägger:

”Jag tycker det finns något väldigt tilltalande med att ge aktieägarna möjlighet att själva välja. Det står var och en fritt vid en avknoppning att fortsätta äga båda delarna eller att inte.”

Men ni hade inte haft något emot att få ett bra bud på cigarrdelen?

”Det är en hypotetisk fråga. Styrelsen har ett ansvar att se till aktieägarnas bästa och med den analys som är gjord så har man landat i det här beslutet nu”.

Lars Dahlgren vill inte närmare spekulera i om offentliggörandet av avknoppningsplanerna kan komma att locka fram potentiella köpare av cigarrverksamheten.

Enligt Swedish Match kommer den planerade separationen av cigarrverksamheten möjliggöra ett ännu större fokus på att bygga bolagets närvaro inom den växande kategorin för moderna rökfria produkter.

Ni har haft ett stort fokus på rökfritt i många år nu så hur kommer detta större fokus märkas?

”Det är inte så att det kommer att vara en väsensskild annan rökfri affär”, säger Lars Dahlgren men ger exempel på vad han kallar en konkret effekt för den säljkår som i dag delas mellan rökfritt och cigarrer.

”Vi ser framför oss att väldigt lite resurser från det gemensamma går över till det nya cigarrbolaget, det är ingen 50/50-splitt på administrativ personal och säljkår. Cigarrdelen kommer i mångt och mycket att bygga upp en skräddarsydd organisation och kompetens. Det betyder att det blir fler kvar inom säljkåren för rökfritt än andelen av rökfri försäljning i dag. Det blir en ökning av resurser”, säger han.

I pressmeddelandet om avknoppningen bjuder Swedish Match på följande mening:

”Med förbehåll för utvecklingen på kapitalmarknaden förväntar vi oss att den nya fristående cigarrverksamheten med sin starka kassaflödesprofil har möjlighet att kapitaliseras med en högre skuldsättning än vad som historiskt varit fallet för Swedish Match, vilket skulle skapa möjlighet för Swedish Match att, vid en separation, använda finansieringsintäkter för att ytterligare öka avkastningen till aktieägarna”.

Vad betyder egentligen det?

”Cigarrverksamhetens karaktär lämpar sig för att ha förhållandevis hög finansiering av skulder. Innan vi knoppar av cigarrerna kommer vi att se till att kapitalstrukturen är lämplig och det kan vi göra med en utdelning internt som vi gjorde med STG*. Där tog vi en utdelning innan STG gick till börsen med vad vi bedömde vara rätt skuldsättning för STG”, säger Lars Dahlgren.

Vad som kan hända med ett utdelat belopp som då skulle tillfalla Swedish Match, innan cigarrerna USA-noteras, är i dag oklart. Här listar vd:n generella möjligheter så som återköp, extrautdelning och/eller extra investeringar inom den rökfria verksamheten.

Swedish Match aktie handlas upp drygt 3,5 procent vid lunchtid på onsdagen. 

* Swedish Match och Scandinavian Tobacco Group (STG) bildade 2010 ett gemensamt bolag med inriktning på främst europeiska cigarrer. Det gemensamma STG-bolaget tog upp extern finansiering i linje med sin finansiella policy och som en konsekvens skedde en utbetalning till Swedish Match innan STG börsnoterades i Köpenhamn.