Rapport Swedish Match redovisar ett rörelseresultat från sina produktområden på 1 293 miljoner kr för det andra kvartalet 2018. Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1 210 miljoner kr, enligt SME Direkt. På börsen drar aktien uppåt, cirka 10 procent under förmiddagen.

Före skatt blev resultatet 1 190 miljoner kr. Här väntade sig analytikerna 1 103 miljoner kr.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3 336 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 3 191 miljoner.

Swedish Match bedömer att om de för bolaget viktiga valutorna ligger kvar på nuvarande nivåer, kommer effekterna av valutaomräkningen som varit ofördelaktiga under det första halvåret i stället ge medvind under det andra halvåret. Det framgår av delårsrapporten.

”Mest noterbart för den amerikanska dollarn. Cirka halva vårt rapporterade rörelseresultat från produktsegment under första halvåret härrör från den amerikanska dollarn”, påpekar bolaget.

I våras höjde Swedish Match snuspriset i Sverige i linje med landets inflation och enligt vd Lars Dahlgren är det ett rimligt agerande även över tid.

Höjningen gällde inte riktigt alla produkter, men räknat på hela snusportföljen rörde det sig om cirka 2 procent i snitt. Vid det tillfället pekade Swedish Match på att höjningen var i linje med inflationen i Sverige.

Vad drar du för slutsatser av prishöjningen som kan tala för eller emot framtida höjningar?

– Prishöjningen har slagit igenom i handeln, men det återstår som vanligt att se hur konkurrenterna väljer att agera, säger Lars Dahlgren.

Om det inte blir någon större förändring av konkurrensläget, är det rimligt med prishöjningar framöver i linje med inflationen?

– Över tid är det rimligt. Men det är intensiv konkurrens.

Inflationen i Sverige väntas bli ungefär 2 procent såväl i år som 2019.