SWEDISH MATCH: SKATTEFÖRSLAG USA I TIDIG FAS, KAN SLÅ MOT ZYN

2021-10-05 15:29:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enligt ett skatteförslag i USA, som ännu så länge befinner sig i ett väldigt tidigt skede, kan skatten på Swedish Match nikotinfria tobaksprodukt Zyn komma att höjas kraftigt.

"Just nu vet vi inte hur det slutliga förslaget kommer att se ut, eller vad den slutliga finansieringen för budgetpaketet kommer att omfatta", säger Swedish Match ir-chef Emmett Harrison till Nyhetsbyrån Direkt.

Förslaget med de omfattande skattehöjningarna är en del av Demokraternas budgetpaket om 3.500 miljarder dollar. Den del som avser tobaks- som nikotinprodukter berör bland annat cigaretter, cigarrer, snus och nikotinportioner.

Bland de delar som specifikt kan komma att påverka skatten på Zyn finns en skatt per portionspåse (discrete single-use units).

"Förslaget kan tolkas som att det indikeras en nivå på 10 cent per påse, vilket skulle betyda en skatt i storleksordningen 1:50-2:00 dollar per dosa beroende på hur många påsar en dosa innehåller. Men det är oklart om förslagen i sin nuvarande form är det som kommer att införas", säger Emmett Harrison.

En annan, och mer svårtolkad del, av förslaget berör en framtida skatt på vad som benämns som beskattningsbar nikotin (taxable nicotine). Branschmedia har i detta sammanhang nämnt en skatteeffekt på närmare 9 dollar per dosa. Den nivå är dock framräknad med 20 påsar per dosa som bas och att varje påse innehåller 8 milligram nikotin.

En dosa Zyn innehåller i dag 15 påsar och Swedish Match USA-sortiment innehåller påsar med antingen 3 eller 6 milligram nikotin.

"Vi anser dock att belopp som 8 eller till och med 9 dollar per dosa, som vissa har nämnt, är extremt osannolikt eftersom det skulle vara kontraproduktivt för att underlätta migration bort från cigaretter", kommenterar ir-chefen.

Den eventuella skattehöjningen kan sättas i relation till att det ordinarie priset för en dosa Zyn i USA i dag ligger på 4:50-5:00 dollar i de delstater som inte tar ut någon skatt alls. I övriga delstater varierar skatten generellt med mellan 1-3 dollar per dosa.

En analytiker Direkt talat med ser det som väldigt märkligt med en skatt som kan bli mycket tuffare på nikotinportioner än på övrig tobak och han poängterar att det förslag som nu ligger i slutänden kan bli något helt annat.

"Jag skulle bli väldigt förvånad om skatten inte höjs på alla produkter av den här typen (tobak och nikotin, reds anm). Men samtidigt skulle jag bli lika förvånad om en kategori, den minst skadliga, straffas på det här sättet. Ur ett hälsoperspektiv förstår jag inte vad syftet med en sådan skatt skulle vara", säger analytikern.

Swedish Matchs leveransvolymer i USA för Zyn uppgick till 42,5 miljoner dosor under det andra kvartalet 2021. Bolagets marknadsandel för nikotinportioner i USA uppgick till 63,8 procent.Direkt-SE