Rapport Tobaksbolaget Swedish Match prickade analytikernas resultatförväntningar. Även omsättningen kom in i linje med förväntningarna. 

Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.901 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna hade räknat med 1.905 miljoner kronor, enligt en estimatsamanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet för produktområdena uppgick till 1.957 miljoner kronor, mot väntade 1.953 miljoner.

Före skatt blev resultatet 1.818 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna 1.818 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 4.751 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.703 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 1:86 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 1:83 kronor.