Rapport Swedish Match levererar en rapport där både resultat och omsättning var högre än vad analytikerna förväntat sig. 

Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.594 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1.459 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 14 estimat.

Före skatt blev resultatet 1.515 miljoner kronor, mot förväntade 1.390 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 4.029 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 3.828 miljoner.

Covid-19 tynger andra kvartalet

Swedish Match försäljning och rörelseresultat gynnades av nettoeffekterna från covid-19 under det första kvartalet. Bolaget räknar dock för närvarande med att resultatet för det andra kvartalet på flera områden kommer att påverkas negativt.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi förväntar oss att hamstringen i USA till viss del följs av lägre inköpsvolymer då distributörer börjar förlita sig på vår förmåga att möta efterfrågan. Vi förväntar oss även att gränshandel och travel retail-affärer kommer att förbli stängda, åtminstone under en del av kvartalet”, skriver Swedish Match.

Vidare räknar bolaget med att det under det andra kvartalet kommer att uppstå vissa ytterligare tillverknings- och omkostnader för att hantera konsekvenserna av pandemin, kostnadsökningar som endast hade marginell påverkan på resultatet för det första kvartalet på grund av tajmingen av spridningen av covid-19.

”Det är svårt att göra en helt träffsäker bedömning av effekterna, men Swedish Match bedömer för närvarande att de sammantagna negativa effekterna till följd av covid-19 på rörelseresultatet under kvartal två kan komma att överstiga de netto positiva effekterna som realiserades under det första kvartalet 2020”, heter det.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.