Rapport Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.098 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019. Rörelseresultatet inkluderar en nedskrivning om 367 miljoner kr i den europeiska tuggtobaksverksamheten.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.404 miljoner kr men här ingår inte ovan nämnda nedskrivning, enligt Infronts sammanställning av elva estimat.

Justerat rörelseresultat blev därmed 1.465 miljoner kr, vilket bättre kan jämföras med snittestimatet 1.404 miljoner kr.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.933 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 3.737 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 12,50 kr per aktie (10,50) att jämföra med förväntade 12,62 kr.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.