Swedencare AB (publ) förvärvar brittiska Custom Vet Products Ltd

2022-11-01 13:00:00

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det brittiska företaget Custom Vet Products Ltd (”CVP”). CVP är en tillverkare av soft chew produkter för husdjur som främst säljs i Storbritannien och vissa europeiska länder. Köpeskillingen om totalt cirka 10,56 miljoner GBP (cirka 137,22 miljoner SEK) erläggs genom en kontantlikvid om cirka 8,45 miljoner GBP (cirka 110,67 miljoner SEK) och en apportemission om totalt 620 095 aktier i Swedencare, vilket motsvarar cirka 2,11 miljoner GBP (cirka 26,56 miljoner SEK), till säljaren. Genom förvärvet får Swedencare en stark närvaro inom tillverkning och utveckling av premium soft chews för husdjursmarknaden i Storbritannien och Europa.

Om Custom Vet Products (CVP)

CVP bedriver design och tillverkning av högkvalitativa veterinär- och kosttillskottprodukter. Kundrelationerna är långvariga och bygger på expertkompetens samt kunskaper om veterinärsektorn. CVP har ett varumärke som säljs till veterinärkliniker, men majoriteten av försäljningen består av tillverkning av private label eller kontraktstillverkning till veterinärföretag, kedjor och kliniker.

CVP kännetecknas av hög tillväxt och har just ökat sin tillverkningskapacitet på grund av nya volymkontrakt och kundefterfrågan.

CVP omsatte 2,4 MGBP under senaste räkenskapsåret (april 2021 – mars 2022) med en EBIT på 1,0 MGBP motsvarande en EBIT-marginal på 44%. Köpeskillingen på 10,56 MGBP, på skuld- och kassafri basis, motsvarar cirka 9,8 gånger EBIT för deras senaste räkenskapsår.

”Genom förvärvet av CVP kan vi accelerera våra planer på att lansera soft chews på de europeiska marknaderna. Detta kommer både att hjälpa oss att snabbt lägga till nya produkter till våra befintliga varumärken och även göra det möjligt för oss att lansera några av våra viktiga USA-baserade ”private label-” och kontraktstillverknings-kunder i europa. David och hans team har gjort ett fantastiskt jobb och har en unik kompetens i att utveckla och sälja soft chews i Europa. Tillsammans med vår egen kompetens från Vetio och Garmon skapar vi en viktig aktör för den europeiska soft chews-marknaden. CVP kommer att döpas om till VetioUK som den första enheten i Europa för Vetio vilket nu innebär att vi har produktion på båda kontinenterna” säger Håkan Lagerberg, VD på Swedencare.

CVP kommer att fortsätta att ledas av grundaren och säljaren, VD David Ryder, tillsammans med hans mycket skickliga och erfarna team.

"Custom Vet Products is delighted to be joining the Swedencare family of companies. Custom Vet prides itself on making high quality soft chews and other products for the vet and pet industry. In recent months we have already started collaborating with some Swedencares subsidiaries. I firmly believe that the opportunity of being a part of Swedencare will provide superb synergy and bring fantastic opportunities to expand more rapidly into the UK and European Markets. Swedencares proven international leadership, ethos and expertise directly in our area is something we are really excited about being a part of. We look forward to maximising future growth by making superb products for our partners and customers.” säger David Ryder, VD på Custom Vet Products.

Apportemission

En del av köpeskillingen för förvärvet utgörs av 620 095 nya aktier i Swedencare, motsvarande cirka 26,56 miljoner SEK. Styrelsen har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2022, beslutat om en apportemission av 620 095 nya aktier i Swedencare att tecknas av säljarna av CVP. Teckningskursen är cirka 42,83 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Swedencares aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 oktober till 28 oktober 2022. Emissionen ger en utspädning om 0,39 procent baserat på det totala antalet aktier i Swedencare efter genomförd nyemission.

Säljarna av CVP har ingått en sedvanlig lock-up med Bolaget om 12 månader för 3/3 av aktierna, 24 månader för 2/3 av aktierna och 36 månader för 1/3 av aktierna efter genomförandet av nyemissionen.

Advisors

Rådgivare Advokatfirman Lindahl KB och Grant Thornton LLP har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen. Bevan Brittan har bistått aktieägarna i CVP med juridisk rådgivning, i samband med att BHP Translink tillhandahåller företagsfinansiering och BHP LLP tillhandahåller skatterådgivningstjänster till leverantörerna.

MFN