Aktier Swedbank tar in AstraZeneca och Calliditas bland sektorfavoriterna i hälsovårdssektorn.

Banken påpekar att det råder en stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen framöver, då omvärldsfaktorerna är många och utfallsutrymmet stort.

”Detta innebär också att marknaden nu är känslig och att sannolikheten för stora svängningar på börsen också är förhöjd”, skriver Swedbank enligt bankens placeringssajt Aktiellt.

När det gäller sektorfavoriterna har dessa valts eftersom de anses ha bäst förutsättningar att på absolut eller relativt basis utvecklas väl i denna typ av marknadsmiljö.

I den senaste uppdateringen tas både AstraZeneca och Calliditas Therapeutics in i sektorn Hälsovård.

När det gäller AstraZeneca konstaterar analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser, att aktien utvecklats väl i år och aktien har stigit inte bara i absoluta termer utan även betydligt mer än sektorn. Det har dock gjort att uppsidan kortsiktigt är begränsad.

”Inte minst med tanke på att kortsiktig vinstutveckling nu möter viss motvind från högre kostnader och värre än väntad prispress i Kina”, skriver analytikern och fortsätter:

”Men givet de katalysatorer som likväl finns kvar och det faktum att konsensus på sikt behöver komma upp i sina vinstestimat, ser vi trots den motvind som råder kortsiktigt att aktien ur lite längre perspektiv alltjämt ter sig vara ett högst intressant sektorval inom sektorn Hälsovård”.

När det gäller Calliditas är uppsidan desto större, närmare bestämt nästan 50 procent med riktkursen 140 kr.

Här lyfts bioteknikbolagets produkt Tarpeyo som en drivkraft för bolaget. Det är den första behandling som har beviljats godkännande av FDA för att reducera proteinuri hos vuxna med primär IgA-nefropati (IgAN).

”Kommersiell lansering har skett i USA och tillväxten väntas nu ta fart under andra halvåret i år, skriver Kepler Cheuvreux analytiker och spår att den pågående lanseringen på USA-marknaden (som motsvarar 80 procent av uppskattat värde i Calliditas) kommer att bli framgångsrik.