Aktietips Swedbank/Kepler Cheuvreux stuvar om bland aktiefavoriterna inom svensk basindustri. Boliden åker ut och ersätts av Lundin Mining.

Under rubriken ”Kopparexponering till attraktivt pris” konstaterar Swedbank/Kepler Cheuvreux att Lundin Mining har en attraktiv produktionsprofil och stark balansräkning samtidigt som värderingen ligger klart under det historiska snittet.

Gruvbolaget har ett stort fokus på koppar som står för 65 procent av försäljningen. Men även zink, nickel och bly utvinns.

”Koppar är Lundins huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt”, framgår det i analysen.

En annan sak som talar för Lundin Mining är att bolaget har kassa motsvarande 20-25 procent av börsvärdet som kan användas till förvärv, aktieåterköp, utdelningar eller andra aktieägarefrämjande åtgärder, menar Swedbank/Kepler Cheuvreux.

Även värderingen är attraktiv.

”Aktien handlas till cirka 4.5x EV/EBITDA på innevarande år, men väntas sjunka till 3x EV/EBITDA redan nästa år drivet av en ökad intjäning samt goda kassaflöden från sjunkande investeringstakt”, skriver Swedbank/Kepler Cheuvreux.

Riktkursen sätts till 52 kr och grundar sig på 5.2x EV/EBITDA på 2019 års prognoser.

Bland övriga favoriter inom basindustrin finns SSAB och Stora Enso medan BillerudKorsnäs får det föga smickrande epitetet ”en aktie att undvika” i basindustrisektorn.

Swedbanks aktieanalys görs av analyshuset Kepler Cheuvreux som Swedbank är delägare i.