Bostad Bostadsköpkraften, som Swedbank Boindex mäter, försämrades något under tredje kvartalet. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Boindex för riket som helhet sjönk till 113 under det tredje kvartalet, från 115 kvartalet före.

Hushållen lägger i genomsnitt 27 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

Swedbank noterar att de flesta hushåll har fortsatt goda möjligheter att köpa en ny bostad, men för dem som inte redan äger en bostad är det svårare.

”Goda inkomster, låga räntor och en befintlig bostad som stigit i värde gör att de allra flesta har goda möjligheter att köpa en ny bostad. Men de som inte redan äger en bostad, vill skiljas eller är ensamstående med barn i en storstad har det svårare”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i en kommentar.

Swedbank påpekar vidare att det finns risk för minskade hyresintäkter i bostadsrättsföreningar i coronapandemins spår.

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader och ju högre indexet är desto högre är köpkraften.

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar hyr ut lokaler, framför allt i storstäder där hyresnivåerna är högre. Dessa hyresintäkter är ett viktigt tillskott i kassan för många bostadsrättsföreningar. Den kraftiga konjunkturnedgången som Coronapandemin orsakat har gjort det tufft för många företag, vilket också kan drabba de bostadsrättsföreningar som riskerar att förlora sina hyresgäster.

Ett stickprov med fem olika bostadsrättsföreningar i olika delar av landet visar att ett permanent hyresbortfall på 25 procent ger en höjning av månadsavgiften på mellan 204 och 2.393 kronor om hyresbortfallet kompenseras via högre månadsavgifter. Om den högre månadsavgiften påverkar marknadspriset med samma belopp som det minskade låneutrymmet på grund av den högre månadsavgiften skulle priset på bostadsrätterna i de undersökta bostadsrättsföreningarna sjunka med mellan 2 och 9 procent.