Bankchefer: ”Var beredd på Grexit”

Publicerad 2012-05-25 12:52

Eurokrisen Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson ser en 50-procentig risk att Grekland lämnar eurosamarbetet till följd av den politiska turbulensen som uppstått i landet. ”Man måste vara beredd på det värsta scenariot”, säger hon.

Just nu pågår en kraftsamling av de grekiska partier som tidigare ställt sig bakom uppgörelsen om krispaketen med EU och IMF inför nyvalet den 17 juni. Problemet är den starka opinionen mot uppoffringarna som krävs för att Grekland ska följa sin del av avtalet för att få stödpengarna – en opinion som vänstern rider på:

”Majoriteten av befolkningen vill ju ha kvar euron. Men det finns en risk att vänsterkoalitionen vinner valet och ställer in betalningarna, vilket leder till en kris som slutar med att Grekland lämnar euron”, säger Cecilia Hermansson.

Framför allt om ett utträde sker under oordnade former kan det ge mycket negativa spridningseffekter. Krisen skulle då kunna sprida sig i hela eurozonen och i förlängningen också till Sverige.

”Det värsta scenariot måste tas på allvar och man måste vara beredd på det”, säger hon.

Hur förbereder man sig?

”Det gäller att ha likviditet och buffertar. För de finansiella instituten handlar det om att ha bättre kapitaltäckning, men det följer också med det regelverk som redan har införts. Företagen måste ha sin balansräkning i ordning och se över sin strategi, sina risker och sin exponering, framför allt till krisländerna i Sydeuropa”, säger hon.

För småspararna ser Cecilia Hermansson en turbulent sommar framför sig med stor osäkerhet på aktiemarknaderna.

Och förvärras eurokrisen kan det bli svårare och dyrare för bankerna att finansiera sig utomlands. Det slår i sin tur mot bolånekunder, företag och andra som är beroende av att låna pengar.

Men en annan möjlig utveckling skulle, enligt Hermansson, också kunna vara att en utvecklad kris i Grekland snabbar upp processen för att få till en gemensam finanspolitik inom eurozonen som faktiskt kan ge större stabilitet på sikt. EU, IMF, ECB och representanter för eurozonen kommer också att vidta åtgärder för att förmå Grekland att stanna kvar i valutasamarbetet och följa sina åtaganden.

Om du skulle betta på antingen att Grekland lämnar euron eller blir kvar. Vad skulle det bli?

”Jag ger det 50-50, men blir jag tvungen att säga så säger jag att Grekland blir kvar i eurozonen efter en process som har flera steg. Man spelar just nu ett högt förhandlingsspel från den grekiska vänsterns sida, men även från andra länders sida som vill låta Grekland lämna. Landet blir i så fall helt avskuret från Europa och jag ställer mig frågan om man verkligen är beredd att ta det politiska ansvaret”.

Även enligt Jan Häggström, Handelsbankens chefekonom, har sannolikheten ökat för att Grekland lämnar euron.

”Som bankkund får man vara beredd på mer av det vi redan har sett. Turbulensen kan exempelvis leda till att ECB sänker räntan och tvingas ge ytterligare nödlån till europeiska banker på det sätt som gjordes i vintras”, säger han.

Även SEB:s vd Annika Falkengren har kommenterat en möjlig exit från euron från Greklands sida och säger att banken just nu jobbar med ett sådant scenario:

”Vi är så väl förberedda som vi kan och vi råder våra kunder att vara det också”, säger hon till di.se.