Bolåneräntor Räntor på längre löptider planar sannolikt ut nära dagens nivåer, skriver Swedbanks Räntebladet för juli som nu publicerats. Men de korta räntorna fortsätter uppåt och i tabellen nedan framgår att Swedbanks analytiker tror på en tremånadersränta på 3,1 procent redan framåt jul.

Räntebladets analytiker bedömer att Riksbanken underskattar styrkan i inflationen under den närmaste tiden och därför höjer räntan med 50 punkter.

”Räntor på längre löptider steg inledningsvis i juni men har under de senaste veckorna återigen fallit tillbaka både i Sverige och omvärlden. Vi räknar med att vi har den stora uppgången i långräntor bakom oss och att räntorna planar ut på ungefär dagens nivåer då utsikterna för global inflation och tillväxt dämpas”, skriver de tre analytikerna Andreas Wallström, Carl Nilsson och Glenn Nielsen.

För att ”stävja inflationen” kommer Riksbanken att höja med 50 punkter i september, eller möjligtvis 25 punkter redan under sommaren. Dessa höjningar skulle därefter följas av 25-punktershöjningar vid varje Riksbanksmöte fram till och med februari i nästa år, vilket då skulle innebära en styrränta på 1,75 procent. Av det skälet skulle de svenska korträntorna stiga snabbt.

För räntor på korta löptider reviderar därför Swedbank upp räntorna efter ”Riksbankens framfart”, enligt Swedbanks analytiker. De kommande höjningarna gör att boränteprognoserna för rörliga räntor förändras något.

”Vi räknar med att den rörliga räntan når 3,1 procent redan i december, vilket innebär att räntan har mer än fördubblats under loppet av detta år. De bundna bolåneräntorna har redan stigit påtagligt och en mer måttlig uppgång förutses framöver”, skriver de båda analytikerna.

Tabell:

Prognos för bolåneräntor i procent, olika löptider. Utgörs av de faktiska genomsnittsräntorna för Danske Bank, Länsförsäkringar, Nordea, SBAB, SEB, SHB, Skandiabanken och Swedbank senaste månaden:

Bolåneräntor 2022 maj 2022 dec 2023 juni 2023 dec
3 mån 1,66 3,1 3,4 3,4
3 år 2,93 3,4 3,5 3,5
5 år 3,13 3,55 3,8 3,8

 

Källa: Swedbank, 220704