Swedbank: Tips inför årsskiftet: Har du koll på dina skatteavdrag?

2021-12-29 11:00:00

- Nu är också en bra tid att summera hur det gick med hushållets ekonomi under året och om du vill ändra på något inför 2022. Kanske har du abonnemang eller prenumerationer som du inte använder eller försäkringar du saknar? När du gått igenom ekonomin är det en god idé att göra en budget för nästa år. Om du ser att du får pengar "över" kan det vara läge att sätta igång eller öka ditt sparande, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Skattereduktion grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden för arbete och material om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Skattereduktionen vid installation av solceller är 15 procent medan du kan få 50 procent av kostnaden för installation av laddstolpe för elbil och system för lagring av egenproducerad el.

- Du kan få avdrag med högst 50 000 kronor per person och år och precis som för rot- och rutavdragen är det viktigt att du har koll på att du har betalat tillräckligt mycket skatt att göra avdragen från. Ett tips är att göra en preliminär beräkning i Skatteverkets tjänst "Räkna ut din skatt", säger Arturo Arques.

Rot och rut

Sedan den 1 januari 2021 kan du få göra rutavdrag på 75 000 kronor per år medan rotavdraget är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Avdraget kan vara högst 30 procent av arbetskostnaden för rotarbete och 50 procent för rutarbete.

Material och resekostnader får du däremot inte rot- eller rutavdrag för. Det arbete som utförts och som du har betalat för under 2021 dras mot din inkomstskatt samma år. Det är datumet som du betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast 31 januari året efter. Det är utföraren som gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll på hur mycket avdrag du har gjort under året. Den som utför arbetet har inte tillgång till dina uppgifter.

- Det är viktigt att komma ihåg att rut- och rotavdragen räknas per person och att det ska finnas tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från. De avdrag du som privatperson får göra sker utifrån en bestämd ordning där till exempel ränteavdrag kommer före rut- och rotavdrag. Det innebär att om du efter ränteavdrag inte har tillräckligt mycket skatt kvar att dra av mot kan du heller inte nyttja avdragsrätten för rut och rot fullt ut, säger Arturo Arques.

Tjänstepension

Om du vill ändra vem som förvaltar din tjänstepension behöver du göra det före årsskiftet. Annars går nästa års avsättningar till samma förvaltare som i år.

Fler avdrag och saker att hålla koll på

Avdragsrätt för pensionssparande

Anställda som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS). För att ta del av avdraget behöver du betala in på kontot innan årsskiftet.

Kvitta vinster på värdepapper mot förluster

Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster för att på så sätt minska skatten, om sparandet inte är i ett Investeringssparkonto (ISK). Om du har sålt värdepapper, till exempel aktier och fonder, med vinst under 2021 och även sålt innehav med förlust görs en skattemässig justering som minskar skatten du ska betala. Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari, så om du planerar att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

När du sparar på Investeringssparkonto (ISK) beskattas du utifrån en schablonintäkt som grundas på ditt innehav och det du har satt in. Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ISK.

Fördela om räntebetalningarna

Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Det går även bra att ändra i samband med att man deklarerar.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift

Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera senare.

Slopat fribelopp för studiemedel under 2021, men tillbaka 2022

Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och kapital. Det innebär att även inkomster från försäljning av till exempel aktier eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Under 2021 togs inkomstgränsen (fribelopp) temporärt bort på grund av pandemin men kom ihåg att om du jobbar i december 2021 och får lönen utbetald i januari 2022 kan det påverka din rätt till studiemedel under våren 2022. Läs på csn.se hur stora inkomster, så kallat fribelopp, du får ha utan att studiemedlen minskas.

Skänk till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning, och få skattereduktion

Du kan få skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet, högst 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Minsta summa per gåvotillfälle är 200 kronor och totalt minst 2 000 kronor på ett år för att få skattereduktion. En lista på godkända gåvomottagare finns på skatteverket.se

Kontakt:      

Arturo Arques, privatekonom, + 46 72-242 99 62

www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, ekonom, +46 76-790 16 38                              

www.swedbank.se/privatekonomiwww.swedbank.se/framtid

Cision