Bostad Bostadsköpkraften, som Swedbanks boindex mäter, sjunker första kvartalet. Högre bostadspriser i kombination med högre bolåneräntor gjorde det svårare för många att köpa en bostad. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Boindex för riket som helhet sjönk under kvartalet till 107 från 111 i det fjärde kvartalet. Hushållen lägger i genomsnitt 28 procent av disponibelinkomsten på boendet.

”Fortsätter ränteuppgången ökar sannolikheten för lägre bostadspriser”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Boendeutgifterna för den som köpte ett småhus under det första kvartalet steg kraftigt. Tio procent högre småhuspriser och 0,09 procentenheter högre ränta gjorde att boendeutgifterna steg med 17 procent. Den kraftiga ökningen beror på att högre bostadspriser påverkar både ränteutgifter och amorteringar.

Med höga bostadspriser följer en hög skuldsättning och räntekänslighet. Riksbankens förändrade syn på räntan och Swedbanks ränteprognos om 1,5 procentenhet högre ränta om ett år innebär att månadskostnaden för bolåneräntan kommer öka med nästan 100 procent om prognosen blir verklighet.

För sammanboende i småhus och bostadsrätt innebär det ökade kostnader på i genomsnitt 2.000 till 2.700 kronor i månaden. I Stockholm stad skulle det innebära 4.400 till 5.500 kronor i ökade räntekostnader per månad, skriver Swedbank.

När Boindex ligger på 100 betyder det att hushållen behöver använda 30 procent av den disponibla inkomsten på boendeutgifter.