Konjunktur Svensk ekonomi bromsar in markant, inflationstoppen är här men Riksbanken väntas fortsätta höja räntan fram till sommaren. I början på nästa år bör räntesänkningar bli aktuella. Det skriver Swedbank i en ny konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

”Hushållen är mer räntekänsliga än någonsin och det innebär att de högre räntorna snabbt försämrar deras utrymme för övrig konsumtion i år. Arbetslösheten börjar dessutom stiga när företagen stramar åt vilket ytterligare försämrar köpkraften och utmanar hushållen”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson i en kommentar.

Sveriges BNP väntas ha ökat 2,9 procent 2022 för att därefter sjunka 1,3 procent 2023 och öka 0,9 procent 2024. I föregående prognos, i oktober, räknade Swedbank med att BNP skulle öka 2,7 procent 2022 och sjunka 1,1 procent 2023.

Inflationen har nått sin topp men på kort sikt hålls den fortsatt uppe av den svaga kronan, hyres- och avgiftshöjningar på bostäder samt ett utdraget pristryck från producenter.

Swedbank räknar med att Riksbanken fortsätter att strama åt penningpolitiken och att de höjer styrräntan med 50 räntepunkter till 3,00 procent vid det kommande penningpolitiska mötet i februari och 25 räntepunkter på respektive möten i april och juni.

”Med en fortsatt hög inflation och att andra centralbanker fortsätter att strama åt ser vi att Riksbanken kommer fortsätta att höja räntan. Vi räknar med att styrräntan når sin topp på 3,50 procent i juni. Nästa år väntas Riksbanken genomföra en rad räntesänkningar om sammanlagt 100 punkter vilket slutligen ger en styrränta på 2,50 procent mot slutet av 2024”, säger Mattias Persson.