Aktier Alternativen till avkastning utanför aktiemarknaden är obefintliga och Swedbank behåller övervikten för aktier. Men i bankens fokusportfölj stuvar man om och byter ut två av bolagen.

Swedbank ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt.

”Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i ytterligare klarhet kring fas-1 avtalet mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna”, skriver Swedbank som konstaterar att detta i kombination med låga räntor är grunden för bankens övervikt i aktier.

När det gäller svenska aktier så neutraliserade Swedbank övervikten men banken behåller ändå fokuseringen på konjunkturkänsliga sektorer.

I den senaste uppdateringen av Swedbanks fokusportfölj byter Swedbank ut Boliden och Epiroc mot Lundin Mining och Alfa Laval.

När det gäller Lundin Mining så ser Swedbank / Kepler Cheuvreux en ”långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt”.

Det bådar gott för Lundin Mining eftersom koppar är bolagets huvudmetall. Dessutom kommer de senaste årens stora investeringar i koppargruveprojekt nu minska mot underhållsnivåer.

”Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas för närvarande till låga 3-3,5x EV/EBITDA över 2020-2021E, detta kan jämföras med sista tio årens snitt om 5.3x och därför ser vi en betydande omvärderingspotential i bolaget”, skriver analytikern och rekommenderar köp med riktkursen 70 kr vilket motsvarar en potentiell uppsida på nästan 27 procent.

När det gäller Alfa Laval så lyfter Swedbank / Kepler Cheuvreux fram potentialen på den marina sidan. Nya utsläppskrav för fartyg träder i kraft vid årsskiftet vilket lyfter efterfrågan på så kallade ”scrubbers” som renar fartygens utsläpp.

”Vi anser att Alfa Laval är ett av bolagen som gynnas mest om en vändning kommer i cykeln för scrubbers och marin under kommande år. Att aktien värderas med en rabatt jämfört sektorn är enligt vår syn omotiverad varpå vi finner den attraktiv på rådande nivåer”, skriver analytikern och rekommenderar köp med riktkursen 260 kr vilket motsvarar en potentiell uppsida på 9 procent.

Not: Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.