SKF tas in i fokusportföljen.

Aktier Swedbank gör en del förändringar i bankens fokusportfölj. Det handlar framförallt om verkstadssektorn där aktievikterna justeras och en ny verkstadsjätte tas in.

Efter en mycket stark kursutveckling den senaste månaden minskas vikten i Trelleborg med 4 procentenheter, skriver Swedbanks placeringssajt Aktiellt. Men därmed inte sagt att exponeringen mot verkstadssektorn i stort minskas.

”Då vi fortsatt förordar bolag som gynnas av en sekventiell återhämtning i ekonomin vill vi dock ur ett portföljperspektiv vidhålla en tydlig exponering mot verkstadssektorn, varvid SKF inkluderas med 6 procentenheter. Dessutom höjs vikten i Assa Abloy med 2 procentenheter. För att skapa utrymme för denna vikthöjning inom verkstadssektorn tas vidare Mekonomen ut ur portföljen”, skriver Swedbank.

När det gäller nykomlingen SKF så menar analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser, att det finns en del oro för tillväxten i kullagerjätten. Detta på grund av att de ledande indikatorerna för industritillväxten toppat. I fjol gjorde det svaga sentimentet dessutom att SKF:s värdering nådde historiska lägstanivåer.

Men även om efterfrågetillväxten toppat finns en del ljuspunkter.

”Industricykeln är stark och ser även en successiv normalisering av bilproduktionen, varför vi räknar med en försäljningstillväxt i SKF om cirka 6 procent för 2022E. Vi ser nu också att stålpriset kommit ner betydligt från de toppnoteringar som nåddes i höstas, varvid insatsvaror inte längre skapar samma motvind som tidigare varit fallet”, skriver analytikern

Med en värdering på P/E 12,6x 2022E, så anser Kepler Cheuvreux att det finns ett tydligt värderingsstöd i SKF i absoluta termer. Dessutom är värderingsrabatten relativt industrisektorn på historiskt höga nivåer.

”Vår vy är vidare att konsensus för närvarande ligger för lågt vad gäller försäljningstillväxten, varför vi ser utrymme för bolaget att överraska på ovansidan och att estimaten kommer att behöva justeras upp. Detta, tillsammans med den mycket höga relativa värderingsrabatten, gör att vi finner aktien köpvärd den kommande tiden framöver, vår mer neutrala tolvmånadersvy till trots”, avslutar analytikern.