Aktier Astra Zeneca tar plats i Swedbanks så kallade fokusportfölj samtidigt som Embracer kastas ut.

I och med återhämtningen i ekonomin i kombination med låga räntor och fortsatt stora stimulanser, ser Kepler Cheuvreux att vi befinner oss i ”en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar”.

Det är på Swedbanks placeringssajt Aktiellt som banken redovisar sin fokusportfölj som bygger på bedömningar och omdömen från analyshuset Kepler Cheuvreux.

I denna uppdatering sker både ett byte och en viktförändring. När Embracer tas ut ur portföljen och ersätts med Astra Zeneca, ökas även exponeringen av Dometic med 2 procentenheter.

”Stark tillväxt till rabatt”

Med Astra Zeneca väntar bland annat ”stark tillväxt till rabatt”. Kepler Cheuvreux skriver att Astra Zenecas covid-19-vaccin ”skadat sentimentet för aktien”, men Astras covid-vaccin utgör bara 1 procent av bolagets totala värdering.

När pandemin klingar av skiftar fokus tillbaka till Astra Zenecas ”framgångsrika exponering mot cancerbehandling”. Analytikerna på Kepler Cheuvreux ser stor potential i sju andra av bolagets läkemedel, inriktade mot bland andra cancer, astma och diabetes.

”Vi ser en betydande försäljningspotential för samtliga dessa läkemedel och förväntar oss nu en tvåsiffrig tillväxttakt i bolaget fram till 2025”, skriver Aktiellt.

”Underskattad potential”

Analytikerna uppger också att marknaden underskattat försäljningspotentialen för läkemedlet Lynparza, som motverkar bröst- och äggstockscancer, och de räknar nu med en möjlig toppförsäljning på 1,5 miljarder dollar, jämfört med dagens marknad för läkemedlet som är 0,5 miljarder dollar.

En högre exponering i fokusportföljen, 2 procentenheter ytterligare, tilldelas Dometic, en ”global ledare inom flera ”Mobile living-nischer”. Utomhusaktiviteterna har ökat kraftigt sedan pandemin bröt ut och Dometic gynnas även av ”det strukturella skiftet mot hälsa och fitness”.

Kepler Cheuvreux ser att en tydligt ökad ”hemestertrend” nu har etablerats i landet, och tillväxten för Dometic ökar därmed starkt under kommande år.