Aktier Swedbank gör en rejäl ommöblering i fokusportföljen där tre aktier åker ut och tre nya tar plats.

Det är på Swedbanks placeringssajt Aktiellt som banken skriver att den sekventiella återhämtningen i ekonomin gör att en hög andel industrirelaterade bolag är att föredra i portföljen. Swedbank gillar också bolag som gynnas av att samhället kan öppna i takt med att vaccineringarna fortskrider.

I den senaste uppdateringen av fokusportföljen åker Sandvik, Stillfront och Storytel ut samtidigt som Assa Abloy, H&M och Embracer tar plats.

När det gäller Assa Abloy menar analytikerna på Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser, att Assa Abloy har stora skalfördelar och att de kommande åren kan bjuda på en accelererande tillväxt och marginalexpansion, driven av den konjunkturella återhämtningen på byggmarknaden.

”En möjlig katalysator och ytterligare tillväxtdrivare är den strukturella tillväxt som nu råder inom elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som i dagsläget står för cirka 30 procent av försäljningen”, skriver analytikern.

Sett i ett medellångt perspektiv finns potential till god årlig tillväxt och Kepler Cheuvreux bedömer att det nu föreligger en ytterst attraktiv risk/avkastningskvot.

För H&M:s konstaterar analytikern att branschen förvisso drabbats hårt av covid-19. Men  en snabb återhämtning i H&M:s försäljning är att vänta, drivet av uppdämd efterfrågan och starka kollektioner.

”Detta i kombination med minskade nedskrivningar, valutamedvind, selektiva butiksstängningar och tillväxt i försäljningen på nätet ser vi vidare borde komma att öka marginalerna”, skriver analytikern och fortsätter:

”Givet vår vy om en stark vinståterhämtning de kommande åren finner vi att aktien är attraktivt värderad och ser således att det finns goda skäl att se bortom rådande pandemi”.

Gamingbolaget Embracer beskrivs som ett högst tillväxtfokuserat bolag, med ett uttalat mål om en stark förvärvsdriven tillväxt.

”Vi ser goda förutsättningar för en fortsatt hög förvärvsdriven tillväxttakt i bolaget, då balansräkningen är mycket stark och då spelmarknaden alltjämt är högst fragmenterad. Vi ser dock även goda utsikter för den organiska tillväxten i bolaget det kommande året och med 70 kommande spelsläpp kommer koncernen inte vara särskilt beroende av enskilda titlar, vilket vi ser minskar risken”, skriver analytikern och fortsätter:

”Mot bakgrund av den solida organiska tillväxten, och potentialen från förvärvsdriven tillväxt, finner vi aktien attraktivt värderad”.