Aktietips Osäkerheten kring coronapandemins ekonomiska effekter är fortfarande stor vilket gör att Swedbank / Kepler Cheuvreux balanserar upp fokusportföljen ytterligare.

I industrisektorn exkluderas Trelleborg och ABB. I stället adderas Assa Abloy till Industrisektorn, medan Hexagon adderas till informationsteknologisektorn, rapporterar Swedbanks placeringssajt Aktiellt.

När det gäller Assa Abloy anser Kepler Cheuvreux analytiker att låsjätten gynnas av att en stor del av försäljningen sker på eftermarknaden vilket ger viss stabilitet. Dessutom finns en strukturell tillväxt för elektroniska lås som står för nästan en tredjedel av Assa Abloys försäljning.

”Ur ett medellångt perspektiv ser vi fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv. Utifrån bolagets organiska tillväxtpotential och dess högst framgångsrika förvärvsstrategi ser vi därför aktien som attraktivt värderad och köpvärd”, skriver analytikern och rekommenderar köp med riktkursen 206 kr vilket motsvarar en uppsida på drygt 13 procent.

Hexagon anses vara väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation.

”Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation”, skriver Kepler Cheuvreux analytiker rapporterar Aktiellt.

Dessutom kommer bolaget gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina.

”Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget attraktivt värderat”, skriver Kepler Cheuvreux och rekommenderar köp med riktkursen 525 kr vilket motsvarar en uppsida på 25 procent.