Sektor Swedbank stuvar om bland bankens favoriter i fastighetssektorn där Hufvudstaden och Fabege ersätts med Balder och Nyfosa.

Swedbanks sektorfavoriter innehåller bankens favoritaktier i respektive sektor med en placeringshorisont på 12 månader.

I veckans uppdatering tar alltså Balder och Nyfosa plats bland fastighetsfavoriterna, rapporterar Swedbanks placeringssajt Aktiellt.

När det gäller Balder så anser analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks analyser, att fastighetsbolaget förtjänar en tydlig premievärdering.

Bland annat lyfter analytikern fram det faktum att Balder har en väldigt diversifierad portfölj, både när det gäller typ av fastigheter och i vilka länder fastigheterna finns.

”Med omkring 60 procents exponering mot bostäder och dess geografiska diversifiering har Balder en god intäktsstabilitet. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen i den kommersiella fastighetsporföljen är vidare 7 år, vilket också adderar till stabiliteten i intjäningen”, skriver analytikern enligt Aktiellt.

Kepler Cheuvreux förväntar sig att fastighetssektorn över tid handlas i linje med substansvärdet.

”Men på grund av den mycket höga stabiliteten i fastighetsportföljen förväntar vi oss att Balder handlas med ett premium om 25 procent mot substansvärdet 12 månaders framåtblickande. Nuvarande värdering i linje med substansvärdet ter sig därmed attraktiv”, skriver analytikern och rekommenderar köp med riktkursen 697 kr vilket innebär en uppsida på drygt 23 procent.

För Nyfosas del så anser Kepler Cheuvreux analytiker att bolaget nu har allt som krävs på plats för en stark tillväxt under 2022.

”Bolaget har på sistone inte bara investerar 2,3 miljarder kronor i förvärv, utan man har också börjat använda hybridobligationer för att ytterligare accelerera tillväxten. Då bolaget är relativt litet är också tillväxtmöjligheterna goda, då Nyfosa inte är begränsat vad gäller tillgångsklasser och då det är lägre konkurrens på mindre transaktioner.”, skriver analytikern.

Med tanke på att Nyfosa har en relativt splittrad ägarbild ser Kepler Cheuvreux också att Nyfosa är ett tänkbart uppköpsobjekt.

Rekommendationen är köp med riktkursen 185 kr vilket motsvarar en uppsida på drygt 34 procent.