Sektor Lönsamheten i verkstadssektorn är god efter rapportsäsongen. Det visar en genomgång av verkstadsbolagen som Swedbanks aktiestrateg Mattias Isakson gjort.

Generellt sett har verkstadsrapporterna för fjärde kvartalet varit bra, vilket har lett till positiva kursreaktioner på börsen. Genomgången av den svenska verkstadssektorn har publicerats på Swedbank och Sparbankernas placeringssajt Aktiellt.

– Fjärde kvartalets rapporter kan ses om upprepning på det vi såg i tredje kvartalet. Då fanns en rädsla för att svagare makro skulle slå igenom på bolagens resultat. Så blev det inte och aktiekurserna rusade uppåt, vilket gjorde att kraven på leverans från bolagen var högre inför fjärde kvartalet. Men inte heller denna gång har marknaden blivit besviken, konstaterar Mattias Isakson.

Svag orderingång

Orderingången är fortfarande ganska svag för verkstadsbolagen, och försäljningen har inte heller övertygat. Trots det är synen på verkstad ljus.

– Det som sticker ut är lönsamheten. Det är tydligt att bolagen blivit bättre på att parera svängningar i efterfrågan och hålla uppe marginalerna. Samtidigt vittnar framför allt de kortcykliska bolagen om att lagersituationen är i balans, vilket ger hopp om att orderingången kan börja ta fart. Tillsammans med goda marginaler talar det för stigande vinster framöver, vilket förklarar kursuppgångarna, säger Mattias Isakson.

I det perspektivet är värderingarna för verkstadssektorn som helhet inte höga. Men skillnaderna är stora mellan bolagen.

Rekordhög värdering

Atlas Copco har en historiskt rekordhög värdering, medan Sandvik och Volvo, som har goda förutsättningar att utvecklas väl när efterfrågan ökar, är klart lägre värderade.

– Sammanfattningsvis är vi fortsatt positiva i vår syn på börsutvecklingen framöver. Rapporterna bekräftade det vi ville se och förbättrat vinstmomentum tillsammans med en ljusare makrobild borde kunna fortsätta driva börsen uppåt.

Swedbank tror inte heller att coronaviruset kommer att påverka sektorn negativt.

– Vår bedömning är att marknaden ser igenom detta, och att bolagen kan ta igen förlorad terräng senare under året, säger Mattias Isakson.

Nedan följer Swedbanks och Sparbankernas kortfattade syn på de stora svenska verkstadsbolagen:

Sandvik i gott skick

Sandvik går enligt Mattias Isakson in i 2020 i ett gott skick. Kassaflödesgenereringen är mycket god, eller ”superb”, som Isakson uttrycker det. Bolaget inleder det nya decenniet utan finansiella nettoskulder. Sandvik är med i Swedbanks Fokusportfölj och är en av bankens Sektorfavoriter. Rekommendationen är köp och riktkursen 214 kr.

Lägre efterfrågan för SKF

Efterfrågan har dalat i både Europa och Nordamerika, men är fortfarande god i Kina. Den sämre efterfrågan har gjort att den organiska tillväxten minskat ytterligare under det fjärde kvartalet i fjol. Coronaviruset sänker sannolikt efterfrågan i Kina under första kvartalet, men SKF har visat på god förmåga att skära i kostnader för att försvara marginalen. Swedbank ser aktien som rimligt värderad och rekommendationen blir ”behåll” och riktkursen 193 kr från tidigare 186 kr.

Stark avslutning för Volvo

Avslutningen på 2019 blev betydligt bättre än förväntat för resultatet, orderingången och kassaflödet. Det starka kassaflödet ger stöd till utdelningen på 13 kr per aktie. Av den är 7,50 kr en extrautdelning. Den beslutade avyttringen av UD Trucks kan göra 2020 till ett lika starkt år som 2019. Rekommendationen är ”Köp”, och riktkursen höjs till 185 kr från 175 kr. Volvo är med i Swedbanks Fokusportfölj och är en Sektorfavorit.

”Prestation” av ABB

Att ABB uppnådde ”ett förväntat resultat” ses Mattias Isakson som en ”prestation” med tanke på stora och omvälvande förändringar som pågår i bolaget. Det kommer att leda till att den forna tungrodda centralstyrda koncernen omformas till ett ”snabbfotat bolag med fyra affärsområden” som vart och ett får starkt marknadsfokus. Året fortsätter att präglas avförändringar, men resultatet lyfter både nästa år och 2022.

Rekommendationen är ”Köp” och riktkursen sätts till 26 schweizerfranc. ABB är med i Swedbanks Fokusportfölj, och är en Sektorsfavorit.

Alfa Laval infriade förväntningarna

Resultat i fjärde kvartalet var i linje med Swedbanks förväntningar och bilden av bolaget är ljus under resten av året, inte minst med tanke på olika marinrelaterade investeringar.

Rekommendationen är ”Köp” och riktkursen 280 kr. Alfa Laval är med i Fokusportföljen och är en Sektorfavorit

Atlas Copcos marginaler fortsätter dala

Mattias Isakson konstaterar att Atlas Copcos organiska tillväxt saktar in, trots en stark orderbok. Skälet är att den underliggande efterfrågan är svag. särskilt inom allmän tillverkning och fordon. Värderingen är historiskt sett ”rekordhög” samtidigt som förhållandet melln risk/vinst är ”oattraktiv”.

Rekommendationen sätts till ”Minska” och riktkursen sänks till 277 kr från 289 kr.

Tuff marknad för Concentric

Fjärde kvartalets rapport var överraskande stark, trots en ”tuff marknad”, och med 26 procents lägre försäljning. Med en rörelsemarginal på 23 procent ligger Concentric ändå betydligt över målet på 16 procent. Nettokassan innehåller nästan 500 miljoner kr, vilket gör den finansiella positionen stark. Rekommendationen sätts till ”Köp” från tidigare ”Behåll”. Riktkursen höjs till 175 kr från tidigare 165 kr.

Rörigt fjärde kvartal för Electrolux

Produktionsproblemen i USA drabbade Electrolux under fjärde kvartalet samtidigt som det blev extra kostnader för den blivande avknoppningen av Professional.

Kostnaderna för övergången till automation i den amerikanska verksamheten inom konsumentdelen väntas också bli högre än tidigare beräknat, vilket gör att rörelseresultatet (EBIT) justeras ned med 18 respektive 14 procent för åren 2020 och 2021.

Swedbank värderar Professional till 65 kr per aktie inför avknoppningen den 23 mars, Consumer, konsumentdelen, värderas till 155 kr per aktie och fördelar från automation av tillverkningen till 30 kr, vilket ger en ny riktkurs på 250 kr mot tidigare 270 kr. Rekommendationen sätts till ”Behåll”.

Svagt kvartal för Epiroc

Gruvkunderna skjuter på sina investeringar, vilket för Epirocs del resulterade i både sämre orderingång och sämre resultat. Swedbank konstaterar att det var ”svagt över hela linjen”, men möjligen är den svaga efterfrågan bara temporär. Rekommendationen sätts till ”Behåll” och riktkursen är 116 kr.

Svagt kvartal för Husqvarna

Husqvarna rapporterade ett svagt fjärde kvartal, påverkat av både extern och intern lagerneddragning. Trots det är den avgående vd:n optimistisk inför 2020. Swedbank tror att om säsongen blir normal i år, med en tillväxt på upp till 5 procent, så kan marginalmålet på 10 procent ”vara inom räckhåll”. Rekommendationen sätts till ”Köp” och riktkursen är 95 kr. Aktien är med i Fokusportföljen och är även den en Sektorfavorit

Förväntad vinst sänks för Saab

Saabs fjärde kvartal blev sämre än väntat, och särskilt överraskade den lägre rörelsemarginalen inom Aeronautics. Den förväntade vinsten per aktie för åren 2022-2022 sänks med 4,1 procent. Men i grunden har Swedbank en positiv syn på aktien. Rekommendationen blir ”Köp” och riktkursen höjs till 421 kr från 410 kr.