Placera I årets sista investeringsstrategi spår Swedbank att börsuppgången väntas fortsätta nästa år även om takten bli långsammare och volatiliteten större.

Swedbank ser visserligen en något lägre ekonomisk tillväxt och vinsttillväxt framöver, men tror i grunden på fortsatt optimism på börserna. Omikron lär inte heller sätta käppar i hjulen.

”Utifrån den nuvarande informationen om denna mutation kommer inte detta dramatiskt att förändra utsikterna för nästa år, även om det kortsiktigt leder till tillfälliga nya regionala åtgärder vilket i sig kan innebära högre svängningar på marknaderna i närtid”, skriver Swedbank.

Däremot skapar flaskhalsar i form av komponent- och fraktbrist frågetecken, liksom inflationens nivå och varaktighet. Dessutom finns oro kring centralbankernas agerande, men de väntas gå försiktigt fram för att inte slå undan benen för optimismen, menar Swedbank.

– Vi ser framför oss lägre ekonomisk tillväxt nästa år, men fortfarande relativt god sådan, och färre positiva vinstöverraskningar, men fortsatt potential för sådana. Vi tror också på högre styrräntor, men fortsatt mycket låga sådana. Avgörande för ränteutvecklingen är bland annat inflationen, frakt- och komponentbristen samt, vilket vi nyligen blivit tydligt påminda om, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank i ett pressmeddelande.

Men trots en del frågetecken så är det rimligt att förvänta sig att optimismen på marknaderna består, men sannolikt med större svängningar.

– Vi behåller vår tio procentenheters övervikt i aktier. De tydliga fundamentala stöden för tillgångsslaget består. Vi står sannolikt inför en period med större svängningar men vi räknar med fortsatt positiv, men lägre, avkastning. Vi bedömer samtidigt att centralbankerna kommer att hantera broms och gas på ett sätt som inte slår undan optimismen, säger Mattias Isakson.

På regional nivå föredrar Swedbank USA och Sverige.

”Vi höjer Sverige till en taktiskt övervikt då vi bedömer att investerare i rådande osäkra omvärldsbild kommer söka sig till stabilitet och kvalitet. Värderingsmässigt handlas Sverige fortsatt till en tydlig premie mot Europa, men underliggande finner vi stöd i värderingen”, skriver Swedbank.

När det gäller USA höjs rekommendationen till övervikt.

”Amerikansk ekonomi utvecklas väl och amerikanska bolag upprätthåller framgångsrikt vinst och lönsamhet. Det, och bolagens generellt höga kvalitet, kompenserar för relativt höga värderingar”, skriver Swedbank.

Europa dras däremot ner till undervikt.

”Faktorer som exempelvis smittspridning nedstängningar och leveransproblem riskerar att tynga Europa och vi ser det som sannolikt att investerarkollektivet kommer söka efter kvalitet, vilket i högre grad återfinns på annat håll”, skriver Swedbank.

För Japan behåller Swedbank en neutral rekommendation.

”Ekonomin i Japan tvekar fortsatt, men har förbättrats under hösten. En ny politisk ledning kan möjligen få marknadens förtroende, efter lång tids svag kursutveckling, men vi vill gärna se mer konkreta tecken på förbättring”, skriver Swedbank.

Även tillväxtmarknader får en fortsatt neutral rekommendation.

”Den globala miljön är gynnsam, och värderingarna attraktiva, men utvecklingen i Kina oförändrat osäker. Vi bedömer att detta kan fortgå i närtid, och att det kan spilla över på andra tillväxtmarknadsländer”, skriver Swedbank.