Bostad En god ekonomisk situation för bostadsköpare och fortsätt låga räntor bidrar till att bostadspriserna fortsätter upp under 2022. Stigande bolåneräntor dämpar dock uppgången till runt 5 procent, jämfört med 15 procent under 2021. Det skriver Swedbanks analytiker Maria Wallin Fredholm i bankens veckobrev.

”Det finns flera förklaringar till att vi räknar med fortsatta prisuppgångar framöver. De främsta förklaringarna är att bostadsägare och potentiella bostadsköpare har en god ekonomisk situation med ett högt sparande samtidigt som bolåneräntorna är historiskt låga. Därtill har hushållen sett stigande tillgångspriser, både på bostadsmarknaden och finansiella tillgångar, såsom aktier”, skriver hon.

Vidare väntas ett ökat distansarbete även efter pandemin leda till en fortsatt önskan om större bostadsyta – och nu börjar dessutom den stora 1990-talistgenerationen komma i familjebildande ålder.

”Ännu en förklaring till varför det är en stor efterfrågan på större bostäder är att det är en relativt sett större andel hushåll i familjebildande ålder samtidigt som fler äldre bor kvar i sina villor längre”, skriver Maria Wallin Fredholm.

Samtidigt väntas bolåneräntorna nu stiger något mer än tidigare väntat, vilket bidrar till att hålla tillbaka prisuppgången.

”Givet att hushållen blir alltmer känsliga för ränteförändringar i och med att skulderna ökat räknar vi med att de något högre räntorna ändå kommer att bidra till att dämpa prisökningstakten”, skriver Maria Wallin Fredholm.

Några politiska reformer som skulle dämpa prisutvecklingen mer varaktigt ser inte Swedbank framför sig.

”Det som däremot skulle kunna komma på regelområdet är någon ytterligare makrotillsynsåtgärd av något slag, men det lär endast dämpa prisutvecklingen temporärt”, skriver Maria Wallin Fredholm.