Konjunktur Återhämtningen i den svenska ekonomin har gått snabbare än förväntat. Det raska tillfrisknandet av ekonomin är ett resultat av expansiv ekonomisk politik, stark internationell konjunktur och vaccinering. Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos som presenterades på onsdagen.

Sveriges BNP väntas öka 4,4 procent i år och 3,6 procent nästa år. I föregående prognos, i april, räknade Swedbank med att BNP skulle öka 3,6 procent 2021 och 3,6 procent 2022.

Årsgenomsnitten för KPIF bedöms till 2,0 procent i år och sedan 1,4 respektive 1,6 procent kommande två år. Riksbanken förväntas lämna räntan på noll hela prognosperioden.

”Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den ekonomiska utvecklingen. Inflationen kommer att långsamt stiga mot målet under de kommande åren och det finns ingen brådska för Riksbanken att höja reporäntan”, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson i en kommentar.

Arbetslösheten antas öka till 8,8 procent i år, från 8,3 procent 2020, för att succesivt minska till 7,1 procent 2023.

Swedbank påpekar att alltfler företag anger att de har svårt att hitta rätt kompetens. Banken tycker att finanspolitiken bör rikta in sig på dessa strukturella problem.

I ljuset av klimatförändringarna tycker Swedbank att överskottsmålet för finanspolitiken behöver pausas.

”Politiken behöver göra mer för klimatomställningen där utmaningarna är stora. Det behövs såväl privata som offentliga investeringar och överskottsmålet för finanspolitiken behöver därför ses över”, säger Mattias Persson.

En fortsatt stark hushållskonsumtion förväntas hålla tillväxttakten hög under återstoden av 2021.

”Tjänstesektorn som redan under sommaren kunnat dra nytta av de lättade restriktionerna kommer att fortsätta att utvecklas starkt”, skriver Swedbank med passus att nedåtrisker för återhämtningen dominerar och är kopplade till en fortsatt hög smittspridning och restriktioner.